2 вида кладница - мицел на зърно

45,80 лв. 41,90 лв.

Големина на опаковката:

2х6 литра мицел - за посявка на 400 кг. субстрат

или 1 кубик дървени трупи

2х3 литра мицел - за посявка на 200 кг. субстрат

или 1/2 кубик дървени трупи

 

 

Мицелът е отгледан и се съхранява в патентована полипропиленова опаковка Microsac® снабдена с филтри.  Гарантираме висока жизненост, дори след 4 месеца съхранение в хладилник.

 

 

Произволен щам кладница Pleurotus | 2181, 2140, H35z, H14, H17, H06, H35L

 

2181 е мицел за сиво-синя кладница с едро плодно тяло от 8 до 12 см. Много високи добиви и отлични вкусови качества. Плододава при температура на въздуха 10-18°С.

 

2140 е мицел за сиво-кафява кладница с крехки и качествени плодни тела, от 5 до 8 см. Високи добиви от гъби, които  не образуват спори. Ранно първо плододаване при температура на въздуха 10-18°С.

 

H35z е мицел за сиво-кафява кладница с плодно тяло със среден размер от 5 до 10 см. Отлична за съхранение в прясно състояние, както и консервирана.

Плододава при температура на въздуха 14-20°С.

 

H14 е мицел за сиво-синя кладница с едри плодни тела - от 7 до 14 см. Висок добив от не много на брой, но едри гъби. Плододава при температура на въздуха 14-20°С.

 

H17 е мицел за сива кладница с едри плодни тела - от 7 до 14 см. Висок добив от не много на брой, но едри гъби. Плододава при температура на въздуха 14-20°С.

 

H06 е мицел за бяла кладница с малко по размер плодно тяло - 4 до 7 см. Отлична за съхранение в прясно състояние, както и консервирана.

Плододава при температура на въздуха 14-20°С.

 

H35L е мицел за сиво-кафява кладница със среден размер - от 6 до 10 см. Качествени плодни тела дори при температура над 20°С.

 

Мицел с висока жизненост на склад. Мицелът е отгледан върху стерилна пшеница, подходящ за посявка на субстрат и дървени трупи. Пшеницата е отгледана в България и не съдържа ГМО.

 

Необходимо е да разполагате с качествен субстрат, предназначен специално за отглеждане на кладница или дървени трупи на широколистно дърво.

За най-добри резултати отглеждайте кладница в затворени помещения и спазвайте точно инструкциите за култивация, които ще получите заедно с мицела. Отглеждането върху дървени трупи може да става на открито.

 

За повече информация кликнете бутона „Подробно описание“.

Характеристики
Подробно описание
Характеристики
вид гъба
кладница
вид мицел
зърно
температура на плододаване
14-20°С, 10-18°С, 16-22°С
цвят на гъбата
бяла, сива, сиво-синя, сиво-кафява, бежова
големина на опаковката
2х6 литра, 2х3 литра
Подробно описание

щам 2181 – мицел за кладница за студено - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • бързорастящ вид
 • много високи добиви едри и тежки гъби
 • сиво-сини (темп. под 15°С) и сиво-кафяви плодни тела, от 8 до 12 см.
 • вкусни гъби, които се съхраняват добре
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупи
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 2-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: пшеничена, ръжена, овесена слама

Влажност:  65-68%

pH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация: 4 до 8 часа при 75 - 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина -перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2 до 3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-30°С

Продължителност: 19-22 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 6-15°С

Относителна влажност: 90-95%

 

 

Образуване и развитие на плодните тела

Температура в помещението: 10-18°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: под 1 000 ррm

Светлината: 800 - 1 500 lux

 

 

 

 

 

щам 2140 - мицел за кладница за студено без спори - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • не образува спори и има високи добиви
 • сиво-кафяви крехки и качествени плодни тела, от 5 до 8 см.
 • отлични за съхранение в прясно състояние, както и консервирани
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупчета
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 2-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: слама, дървесни стърготини

Влажност:  65-68%

pH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация – 4-8 часа при 75- 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина -перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2-3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-30°С

Продължителност: 16-20 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 8-14°С

Относителна влажност: 90-95%

 

 

Условия на плододаване

Температура в помещението: 10-18°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: <1 000 ррm

Светлината: 1 000-1 500 lux

 

 

 

 

щам H35z – мицел за кладница за хладно - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • бързорастящa
 • високи добиви
 • сиво-кафяви плодни тела, от 5 до 10 см.
 • отлични за съхранение в прясно състояние, както и консервирани
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупчета
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 2-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: пшеничена, ръжена, овесена слама или широколистна дървесина

Влажност:  65-68%

pH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация – 4 до 8 часа при 75 - 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина - перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2 до 3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-30°С

Продължителност: 18-22 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 8-14°С

Относителна влажност: 90-95%

 

Условия на плододаване

Температура в помещението: 14-20°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: <1 000 ррm

Светлината: 1 000-1 500 lux

 

 

 

 

щам H14 – мицел за кладница за хладно - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • бързорастящa
 • високи добиви
 • сиво-сини, едри плодни тела - от 7 до 14 см.
 • отлични за съхранение в прясно състояние, както и консервирани
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупчета
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 2-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: слама, дървесни стърготини

Влажност:  65-68%

pH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация – 4-8 часа при 75- 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина - перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2-3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-30°С

Продължителност: 18-22 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 10-16°С

Относителна влажност: 90-95%

 

 

Условия на плододаване

Температура в помещението: 14-20°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: <1 000 ррm

Светлината: 1 000-1 500 lux

 

 

 

 

щам H17 – мицел за кладница за хладно - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • тъмно-сиви до светло-сиви (зависи от светлината и температурата) едри плодни тела, от 7 до 14 см.
 • отлични за съхранение в прясно състояние, както и консервирани
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупчета
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 2-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: пшеничена, ръжена, овесена слама или широколистна дървесина

Влажност:  65-68%

pH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация: 4 до 8 часа при 75 - 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина -перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2 до 3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-30°С

Продължителност: 20-24 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 10-16°С

Относителна влажност: 90-95%

 

 

Условия на плододаване

Температура в помещението: 14-20°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: под 1 000 ррm

Светлината: 1 000 - 1 500 lux

 

 

 

 

щам H06 – мицел за кладница за хладно - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • бели плодни тела, от 4 до 7 см.
 • многобройни малки гъбки
 • отлични за съхранение в прясно състояние, както и консервирани
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупи
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 2-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: пшеничена, ръжена, овесена слама или широколистна дървесина

Влажност:  65-68%

PH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация: 4 до 8 часа при 75 - 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина -перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2 до 3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-30°С

Продължителност: 14-16 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 10-16°С

Относителна влажност: 90-95%

 

 

Образуване и развитие на плодните тела

Температура в помещението: 14-20°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: под 1 000 ррm

Светлината: 1 000 - 1 500 lux

 

 

 

 

щам H35L – мицел за кладница за хладно - Pleurotus Ostreatus

 

Характеристики

 • толерира по-високи температури
 • качествени сиво-кафяви плодни тела със среден размер, от 6 до 10 см.
 • отлични за съхранение в прясно състояние, както и консервирани
 • подходяща за отглеждане върху дървени трупчета
 • 250 до 400 гр. гъби от килограм свеж субстрат
 • 3-4 вълни през 7-14 дни

 

 

Субстрат

Вид: слама, дървесни стърготини

Влажност:  65-68%

pH: 6.5-7.5

Термична обработка:

 • пастьоризация – 4-8 часа при 75- 65°С

Опаковки след термичната обработка:

 • 5-15 кг. PE или HDPE торби – перфорирани през 10-15 см.
 • PE или HDPE ръкав с диаметър макс. 35 см. и неограничена дължина -перфориран през 10-15 см.

Посевна норма: 2-3% мицел

 

 

Развитие на мицела

Температура в помещението: 20-22°С

Температура на субстрата: 25-29°С

Продължителност: 20-24 дни

 

 

Стимулиране на плододаването

Температура в помещението: 10-16°С

Относителна влажност: 90-95%

 

 

Образуване и развитие на плодните тела

Температура в помещението: 14-22°С

Относителна влажност: 80-90%

СО2: под 1 000 ррm

Светлината: 1 000 - 1 500 lux

 

 

Важна забележка: Информацията ни е предоставена от култиватори с опит. Индивидуалните разлики в култивацията могат да повлияят сериозно на резултатите.